Önemli Tarihler
  ÖĞRENCİ SALONU
  1. OTURUM - MİKROBİYOLOJİ
Oturum Başkanı: Dr. Uğur Ergin
12:15 - 13:15 Prof. Dr. Nursen Topçuoğlu - Dişhekimliğinde standart infeksiyon kontrolü ile güvenli çalışma mümkün müdür?
13:15 - 13:30 Tartışma
13:45 - 14:15 Öğle Arası
  2. OTURUM - PROTEZ
Oturum Başkanı:Dr. Uğur Ergin
14:15 - 15:15 Prof. Dr. Erhan Çömlekoğlu - Klinik Pratiğinde Diş Kesiimi, Dişeti Retraksiyonu ve Ölçü
15:15 - 15:30 Tartışma
  3. OTURUM - RESTORATİF
Oturum Başkanı:Dr. Uğur Ergin
15:30 - 16:30 Prof. Dr. L. Şebnem Türkün - Adeziv Diş Hekimliği: Nerede kalmıştık
16:30 - 16:45 Tartışma
16:45 – 17:00 Stand Alanı ve Poster Ziyaretleri
  4. OTURUM - PERİODONTOLOJİ
Oturum Başkanı: Dr. Uğur Ergin
17:00 - 18:00 Prof. Dr. Serdar Çintan - Yeniden Periodontoloji
18:00 - 18:15 Tartışma
  ÖĞRENCİ SALONU
  5. OTURUM  - AĞIZ DİŞ ÇENE CERRAHİSİ
Oturum Başkanı: Dr. Arthur Bozacıoğlu
10:00 - 11:00 Prof. Dr. Mehmet Ali Erdem - Merhaba, Kliniğe Tekrar Hoşgeldiniz
11:00 - 11:15 Tartışma
  6. OTURUM /  PEDODONTİ
Oturum Başkanı: Dr. Arthur Bozacıoğlu
11:15 - 12:15 Prof. Dr. Özgür Önder Kuşçu - Çocuklar Koşa Koşa Dişhekimine Gider Mi?”
12:15 - 12:30 Tartışma
12:30 - 13:00 Stand Alanı ve Poster Ziyaretleri
  7. OTURUM - İLK YARDIM
Oturum Başkanı: Dr. Arthur Bozacıoğlu
13:00 - 14:00 Dr. Öğr. Üyesi Tolga Şitilci - Muayenehanede Acil Durum: Kardiyopulmoner Resüsitasyon
14:00 - 14:15 Tartışma
14:15 - 14:30 Öğle Arası
  8. OTURUM - ENDODONTİ
Oturum Başkanı: Dr. Toygan Bora
14:30 - 15:30 Doç. Dr. Taha Özyürek - Kısa Kısa Fakültede Endodontik Hayat
15:30 - 16:30 Doç. Dr. Mustafa Gündoğar -  Başarılı Bir Kanal Tedavisinin Altın Anahtarı: İrrigasyon
16:30 - 16:45 Tartışma
16:45 - 17:00 Stand Alanı ve Poster Ziyaretleri
  9.OTURUM - İMPLANT
Oturum Başkanı: Dr. Başak Keskin
17:00 - 18:00 Prof.Dr. Selim Ersanlı - Muayenehane pratiğinde implant uygulama
18:00 - 18:15 Tartışma